Algemene voorwaarden donateurs-vrienden van de Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18

De Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 is gevestigd aan de Gijsbrecht van Amstelstraat 311, 1215 CN Hilversum en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 65057392. De Stichting is op 30 december 2015 opgericht.

Het doel van Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan het ‘Museum Romagne 14-18’, hierna te noemen ‘het Museum’, met als voornaamste doel het bewaren van (de authenticiteit van) het museum en zijn collectie in de huidige omgeving alsmede het behouden van de vergaarde historische kennis en expertise.

1.2 Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de werving van donateurs, onder meer door het verrichten van sponsoractiviteiten, waaronder ‘crowd funding’;

Door het invullen, ondertekenen en verzenden van een webformulier of een e-mail verklaart de donateur akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

2. AANMELDING

2.1 De aanmelding voor het donateurschap van Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 gebeurt door de inzending van een webformulier of een e-mail.

2.2 Binnen 1 maand na ontvangst van de aanmelding wordt deze door Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 schriftelijk bevestigd per e-mail.

2.3 Indien er sprake is van een wervingsactie met een welkomstcadeau wordt dit binnen 1 maand na het voldoen aan de voorwaarden door Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 verzonden.

3. DONATEURSCHAP

3.2 Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 beheert de gegevens van de donateur zorgvuldig en respecteert zijn privacy. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij deze werkzaam zijn in opdracht van Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18.

3.3 Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 informeert donateurs minimaal 1 keer per jaar middels de verschijning van een digitale nieuwsbrief en/of een publieksjaarverslag over de voortgang van de werkzaamheden, of middels de verzending van een digitale nieuwsbrief.

4. FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET DONATEURSCHAP

4.1 De verschuldigde donatie wordt voldaan hetzij door middel van het overmaken van een donatiebedrag hetzij door middel van een machtiging aan Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 om 1 keer per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een bedrag te incasseren.

5. AANWENDING DONATEURSGELDEN

5.1 Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 wendt de donaties aan voor de ondersteuning van het bewaren van (de authenticiteit van) het museum en zijn collectie in de huidige omgeving alsmede het behouden van de vergaarde historische kennis en expertise.

6. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

6.1 De donateur geeft de Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 toestemming om zijn persoonsgegevens op te nemen in de donateurs administratie, welke benodigd is voor

administratie en beheerstaken en uitsluitend toegankelijk is voor de bestuursleden van de Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18.

6.2 De donateur geeft Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 toestemming om zijn naam- en adresgegevens ter beschikking te stellen van derden, mits deze het doel van de Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 ondersteunen en de gegevens niet gebruiken voor commerciële doelstellingen.

7. SLOTBEPALING

Door invulling, ondertekening en verzending van een aanmelding middels een webformulier of e-mail verklaart de donateur akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 1 maart 2016.

1. Donateurs worden in de externe communicatie van Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18 aangeduid als vrienden.

 Benodigde informatie

  • Naw-gegevens
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonummer(s)
  • Datum dat donateurschap aangevangen is
  • Bedrag van de bijdrage
  • Periode van betaling (indien nodig)
  • Banknummer IBAN (indien nodig)

 

Stichting Vrienden Museum Romagne 14-18
Gijsbrecht van Amstelstraat 311
1215 CN Hilversum
Nederland
KvK-nummer 65057392
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Bank Account: NL15TRIO0254852718 Vrienden van Romagne 14-18